Captains

Elke gevangenis waar er leden van de club tewerkgesteld zijn heeft minimum één Captain. Zij zijn de lokale verantwoordelijken voor hun instelling en zijn het aanspreekpunt voor leden en geïntereseerden.


Captains zoeken  naar nieuwe leden, zijn verantwoordelijk voor het contact tussen het bestuur en de bij hen aanwezige leden. Ook zorgen ze ervoor bij zoveel mogelijk bestuursvergaderingen aanwezig te zijn.

Captains